Revers mall

Revers mall - Ladda ner en revers på Juridiska Dokument!En revers (kallas även skuldebrev) är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld.

Du kan ladda ner en revers på Juridiska Dokument som du kan använda vid utlåning av pengar.

När du lånar ut pengar till någon är det alltid att rekommendera att du och låntagaren upprättar en revers. Även en muntlig överenskommelse är juridiskt bindande men ur bevissynpunkt så är en revers av förklarliga skäl att föredra. En revers är ett skriftligt bevis på en skuld och reglerar villkoren för ränta, amorteringar och eventuellt dröjsmål med betalning. Reversen utgör en säkerhet för både långivare och låntagare eftersom den utgör ett skriftligt bevis på de villkor som gäller för det ifrågavarande lånet

Hur skriver man en revers?

Det finns lagstadgade formkrav för en revers som måste följas för att reversen skall anses vara ett skuldebrev i lagens mening. Skuldebrevet som du kan ladda ner på Juridiska Dokument är utfärdat av en jurist med specialkompetens inom kredit- och säkerhetsrätt och det medföljer givetvis detaljerade instruktioner för hur du fyller i skuldebrevet.

Klicka här för att läsa mer om den revers som du kan ladda ner på Juridiska Dokument!